adres dla firmy na Ochocie Warszawa

Kształtowanie się rynku nieruchomościami

Kształtowanie się rynku nieruchomościami

Od wieków ludzie kupują i sprzedają. Na tym polega tworzenie gospodarki rynkowej. Elementy towarzyszące przy dokonaniu transakcji kupna-sprzedaży tworzą zasady rynkowe, dotyczące selekcji nabywców i sprzedawców, poziom cen, wzrost lub spadek popytu i sprzedaży. Te same reguły rządzą rynkiem nieruchomościami.