Hologramy na elektroniczną legitymację studencką ELS Lublin

Nieruchomość gruntowa – jak traktuje ją prawo?

Nieruchomość gruntowa – jak traktuje ją prawo?

Nieruchomość gruntowa to część powierzchni ziemskiej, która stanowi odrębny przedmiot własności. Według ustawy o gospodarce nieruchomościami (art.4) to grunt z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków i lokali stanowiących odrębny przedmiot własności. Własność gruntu została sprecyzowana w art.143 Kodeksu cywilnego. Według