Charakterystyka rynku nieruchomościami

Każdy rynek posiada odrębne cechy, one z kolei tworzą specyfikę jego działania oraz charakterystykę. Niemniej jednak rynek, bez znaczenia na rodzaj posiada wspólną cechę: muszą go tworzyć osoby chcące coś sprzedać oraz te, które chcą dokonać zakupu. Czyli rynek nieruchomościami opiera się na popycie i podaży. Uczestnikami rynku nieruchomościami jest szeroka grupa sprzedawców, podwykonawców, pośredników czyli: inwestorzy, przedsiębiorcy, firmy budowlane i deweloperskie, maklerzy, rzeczoznawczy. Druga grupa uczestników to kupcy. Mogą to być zarówno osoby prawne, jak i fizyczne. Rynek nieruchomości określa także warianty przy zawieraniu umów dotyczących przenoszenia praw własności. Nieruchomość można oczywiście zakupić za określoną cenę. W tym przedsięwzięciu nie obejdzie się bez pieczęci notariusza. Nieruchomość można posiąść na własność przez określony czas. W tym celu tworzy się umowy wynajmu. Aby doszło do podpisania umowy wynajmu wystarczy zawarcie w niej istotnych informacji dotyczących osób, na które przenosi się prawo użytkowania, wszelkie dane osobowe oraz czas, przez jaki umowa będzie wiązać obie strony. Z tytułu wynajmu dokonuje się comiesięcznej wpłaty na konto dewelopera, czy osoby zgadzającej się wynająć powierzchnię użytkową innej osobie. Rynek nieruchomości dzieli się na rynek wtórny oraz pierwotny.

[Głosów:1    Średnia:4/5]