Formy użytkowania nieruchomości

Użytkowanie wieczyste i własność to dwie najpopularniejsze formy użytkowania nieruchomości. Ich charakter regulują rozmaite przepisy prawne, które są dokładnie określona w ustawach i rozporządzeniach. Istnieją jednak także inne formy własności, którym przeważnie poświęca się nieco mniej uwagi. Wynika to z tego, że ich podejmowanie nie wiąże się ze szczególnymi utrudnieniami na gruncie prawnym. Jedna z nich to zwykłe użytkowanie, które jest ograniczonym i niezbywalnym prawem rzeczowym. W ramach użytkowania nieruchomość zostaje obciążona prawem do jej użytkowania przez podmioty do tego uprawnione. Oczywiście wiąże się to również z pobieraniem pożytków. Najem to oddanie lokalu najemcy do zamieszkania lub prowadzenia w nim działalności gospodarczej. Następuje on na podstawie umowy, która musi mieć formę bardzo dokładnie określoną w Kodeksie cywilnym. Ponadto najemca jest zobowiązany do zapłaty czynszu. Umowa dzierżawy jest sporządzana na bardzo podobnych zasadach co umowa najmu. Jednakże dotyczy ona zazwyczaj gruntów rolnych. Kolejna forma użytkowania to użyczenie. Właściciel w jej ramach użycza nieruchomości innej osobie, a tym samym pozwala na bezpłatne jej używanie na czas określony lub nie. Trwały zarząd to użytkowanie nieruchomości przez jednostkę państwową lub samorządową bez osobowości prawnej. Istnieje jeszcze władanie bez tytułu prawnego, czyli samoistne użytkowanie nieruchomości bez jakiejkolwiek podstawy prawnej.

[Głosów:1    Średnia:4/5]