Kiedy cudzoziemiec nabywa polską nieruchomość…

W Polsce pojawia się coraz większa liczba cudzoziemców. Często przyjeżdżają oni do naszego kraju z wielu rozmaitych powodów. Zdarza się, że znajdują tutaj miłość, spokój i stabilizację. Wtedy pragną na stałe osiedlić się w pięknym, nadwiślańskim kraju i założyć tutaj szczęśliwą rodzinę. Najpierw należy jednak kupić własne mieszkanie. W świetle prawa jest to nic innego, jak nabycie nieruchomości przez przedstawiciela obcej narodowości. Takie przypadki reguluje ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Generalna zasada polega na tym, że cudzoziemiec musi uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, aby mógł nabyć nieruchomość w zgodzie z polskim prawem. Zezwolenia wymaga zarówno samo objęcie nieruchomości, jak też nabycie lub objęcie udziałów bądź akcji w spółce handlowej, która włada nieruchomościami na terenie RP. Minister może bez większych problemów udzielić takie pozwolenia, jeśli nie występuje możliwość zagrożenia obronności i bezpieczeństwa państwa lub jego porządku publicznego. Ponadto muszą zajść pewne okoliczności, które potwierdzają więzi cudzoziemca z Polską. W celu zdobycia pozwolenia cudzoziemiec musi złożyć w odpowiednim urzędzie wniosek. Na jego zawartość składają się: oznaczenie wnioskodawcy i jego statusu prawnego, oznaczenie nabywanej nieruchomości, oznaczenie zbywcy, określenie prawnej formy nabycia oraz informację o celu i możliwości nabycia obiektu.