Miejsce poznawania zasad współżycia w grupie

Posiadanie domu jest ważnym aspektem życia rodzinnego. Każda rodzina wychowująca dzieci musi dysponować takim miejscem. Jest to niezwykle ważne w procesie prawidłowego funkcjonowania raz wychowania swoich pociech. Z domu wynoszą dzieci naukę, która przenoszona jest na późniejsze, samodzielne postępowanie. Edukacja rodzinna jest bowiem najlepiej i najpełniej kształtująca osobowość i światopogląd młodego człowieka. Dzięki rodzinie poznaje on zasady wspólnego życia. Większa ilość osób na jednej przestrzeni mieszkalnej wymusza kompromis i współdziałanie w osiąganiu wyznaczonych celów. Dzieci musza się dzielić posiadanymi dobrami rzeczowymi oraz brać aktywny udział w różnorodnych zadaniach. Podstawowym elementem edukacji jest samo przebywanie w środowisku rodzinnym. Dzieci poznają różnorodność osobowości ludzi. Zarówno rodzice, jak i rodzeństwo cechuje odmienność charakterów oraz upodobań. Niemniej jednak muszą się oni pogodzi w ramach wspólnego życia. Zdecydowanie prościej jest potem w nawiązywaniu znajomości przyjaźni z rówieśnikami. Przestrzeń domowa to także miejsce wspólnego działania na rzecz ogólnego dobra. Nawet proste czynności porządkowe mogą przynieść wiele korzyści dla młodego pokolenia. Rozumie on zasady panujące w domu i konieczność przestrzegania wyznaczonych reguł. Dzięki systemowi obowiązków uczy się odpowiedzialności oraz obowiązkowości.

[Głosów:1    Średnia:3/5]