Nieruchomość lokalowa – z czym to się je?

Na czym polega istota nieruchomości lokalowej, zwanej również lokalem wyodrębnionym? To taka, która została wyodrębniona z większej własności w celu ustanowienia odrębnej własności. Najczęściej nieruchomość lokalowa powstaje wskutek separacji od gruntu lub budynku. Według art.46 Kodeksu cywilnego nieruchomością lokalową może zostać także część budynku, jednak musi ona wówczas spełniać pewne ustawowe wymogi. Przede wszystkim taki lokal musi posiadać zaświadczenie o samodzielności wydane przez odpowiedniego urzędnika administracji publicznej, przeważnie starostę. Art. 2 ustawy o własności lokali ustala dokładne warunki, które taka nieruchomość musi spełniać, aby została pełnoprawnie uznana za lokal. Po pierwsze, powinna składać się ona z izby lub izb wydzielonych wewnątrz budynku za pomocą trwałych, statecznych ścian. Pomieszczenia muszą spełniać ustawowe wymogi, które pozwalają na stały pobyt w nich grupy ludzi. Wraz z pewnymi pomieszczeniami pomocniczymi muszą one spełniać w odpowiedni sposób funkcje mieszkalne lub inne, bardzo często rozrywkowe. Ustawa dopuszcza nawet, aby do lokalu należały pomieszczenia położone poza na zewnątrz budynku, a nawet w zupełnie innym miejscu. Oczywiście muszą one wchodzić w skład nieruchomości gruntowej, której integralną częścią jest lokal. Przytoczone przeze mnie przepisy mogą wydać się banalne, jednak wszystkie muszą zostać spełnione, aby właściciel lokalu nie musiał borykać się z żadnymi problemami natury prawnej.

[Głosów:1    Średnia:4/5]