Nieruchomości i obiekty małej architektury

Nieruchomości można podzielić na kilka rodzajów. Mogą to być nieruchomości leśne, gruntowe, mieszkaniowe, lokalowe. Pojęcie nieruchomości na gruncie polskiego prawa jest jednak dość szerokie i w jego skład wchodzą obiekty różnego rodzaju. Są to między innymi obiekty tak zwanej małe architektury, mające różne przeznaczenie. Mogą to być między innymi obiekty kultu religijnego, obiekty architektury ogrodowej lub też obiekty użytkowe, służące codziennej rozrywce i zabawie, zarówno dorosłych jak i dzieci. Obiekty kultur religijnego to różnego rodzaju przydrożne kapliczki, przydrożne krzyże i figury. Obiekty architektury ogrodowej to na przykład altanki lub przydomowe ogródki. Obiekty służące codziennej rozrywce to z kolei na przykład huśtawki, trzepaki, a takie potrzebne do utrzymania porządku ,jak na przykład uliczne śmietniki. Obiekty małej architektury to niewielkie budynki, zajmujące niewielką powierzchnię, nie mające też fundamentów wkopanych w ziemię. Jest to o tyle istotne, że w przypadku chęci postawienia obiektu z fundamentami, należy już uzyskać potrzebne pozwolenie. Nie wolno bowiem w Polsce wykonywać podkopów ziemnych, bez powiadomienia o tym stosownych organów nadzoru budowlanego, Była by to nielegalna samowola budowlana, którą stosowny organ mógłby nakazać zburzyć, a dodatkowo ukarać właścicieli.