Nieruchomości mieszkalne a piwnice

Budując dom mieszkalny, ludzie którzy zamierzają w nim zamieszkać, muszą od razu podjąć decyzję, czy wybudować dom z piwnicą lub bez niej. Ma to istotne znaczenie budowlane, dlatego że aby zbudować piwnicę, należy odpowiednio zaprojektować fundamenty, aby były trwalsze. Piwnicę powinno się od razu uwzględniać w projekcie domu. Można ją oczywiście dobudować w późniejszym czasie, lecz rodzi to różnego rodzaju problemy, związane właśnie z fundamentami domu. Należy też pamiętać, że aby wybudować piwnicę, należy posiadać specjalne pozwolenie od organów je wydających. Na samo wybudowanie budynku mieszkalnego należy posiadać pozwolenie na budowę, a na wybudowanie piwnicy dodatkowe, gdyż jest to ingerencja w gleby podziemne. Według polskiego prawa właściciel gruntu nie może ingerować w gleby podziemne poniżej określone głębokości, należy to zgłosić odpowiednim organom budowlanym. Piwnice służą ludziom do przechowywania różnego rodzaju rzeczy, które przydają się w określonych przypadkach, nie na co dzień. Takimi sprzętami i urządzeniami są na przykład rowery i kosiarki. Piwnice przydają się także do przechowywania przetworów na zimę, a także do składowania drewna na opał, w przypadku opalania domu drewnem. W piwnicach znajdują się też na ogół tego typu kotły grzewcze, aby nie trzeba było daleko chodzić z potrzebnym drewnem.