Nieruchomości oraz budowle

Na gruncie polskiego prawa wyodrębnić można kilka rodzajów nieruchomości. Mogą to być nieruchomości leśne, lokalowe, rolne, gruntowe. Jednym z rodzajów nieruchomości w myśl przepisów obowiązującego w Polsce prawa budowlanego są także obiekty małej architektury, jak na przykład obiekty kultu religijnego, w postaci kapliczek i przydrożnych krzyży, śmietniki do których wrzucane są śmieci, a także obiekty rozrywkowe, jak na przykład piaskownice lub huśtawki. Innym rodzajem nieruchomości są natomiast budowle. W myśl przepisów polskiego prawa budowlanego, budowle to obiekty budowlane, które nie są ani budynkami ani obiektami małej architektury, nie posiadają zadaszenia oraz wkopanych w ziemię fundamentów. Przykładami tego typu obiektów mogą być na przykład lotniska, mosty, linie kolejowe, drogi, po których poruszają się samochody i inne pojazdy, cmentarze czy wysypiska śmieci. Są to zatem obiekty o ważnym znaczeniu dla codziennego życia, każda z nich ma swoją funkcję, lecz funkcjonują one wyłącznie na powierzchni danego terenu, ich budowa nie ingeruje pod powierzchnię ziemi. Wyjątkiem mogą być drogi, ale one także nie zawierają fundamentów, narusza się jedynie wierzchnią powierzchnię gruntu, przeznaczonego pod ich budowę. Lotniska również wpisują się w tego rodzaju typ obiektów budowlanych, gdyż cała infrastruktura lotniska znajduje się na powierzchni gruntu.