Nieruchomości pod budowę więzień

Istnieje kilka rodzajów nieruchomości na gruncie polskiego prawa, Mogą one spełniać różne zadania, mogą być budowane przez różne podmioty, nie tylko przez prywatne, jak osoby fizyczne czy przedsiębiorstwa, ale też przez państwo, dla dobra reszty mieszkańców. Nieruchomościami, które mają znaczenie dla całego społeczeństwa są budynki karnego odosobnienia, a więc więzienia i areszty. W więzieniach przebywają osoby, które zostały skazane prawomocnymi wyrokami sądów, za popełnienie różnego rodzaju przestępstw. Nieruchomości więzienne to budynki specjalnego przeznaczenia o szczególnej charakterystyce. Na ogół tereny pod budowę więzień lokowane są z dala od miejskich zabudowań, aby mieszkańcy nie czuli się niespokojnie, mieszkając obok tego typu przybytków. Zdarzają się jednak też czasem więzienia w środku miast, gdyż wówczas trudniej jest uciec i łatwiej jest być podczas takiej ucieczki zauważonym. Budynki więzień i aresztów zajmują na ogół dużą powierzchnię, choć jest to zależnie od ilości więźniów jaką mają pomieścić. Przestępstw w Polsce popełnianych jest dużo, więc i więzienia zazwyczaj są sporych rozmiarów. Więzienia otoczone są wysokimi murami, a wokół umieszczane są wieżyczki strażnicze, w celach obserwacyjnych. Nieruchomości więzienne znajdują się czasami poza terenem samego więzienia, na przykład gdy chodzi o budynki administracyjne.