Przejęcie nieruchomości przez zasiedzenie

Każda inteligentna osoba wie, że wato inwestować w nieruchomości, gdyż ludzie zawsze będą musieli gdzieś mieszkać, więc zapotrzebowanie na domy i mieszkania nigdy nie spadnie. Nieruchomość we władanie można objąć na różne sposoby. Można taką nieruchomość po prostu kupić od innej osoby czy też od firmy deweloperskiej, świadczącej usługi sprzedaży nieruchomości. Nieruchomość można przejąć także drogą spadku i dziedziczenia, na podstawie zapisu w testamencie zmarłej osoby. Właścicielstwo nieruchomości może być też przepisane na inne osoby, jeszcze za życia osoby nią władającej. Nieruchomość można objąć także poprzez zasiedzenie. Nieruchomość przez zasiedzenie przejmuje się wówczas, gdy ktoś przez bardzo długi okres czasu zamieszkiwał dany przybytek, nie mając do tego formalnych praw, a nikt przez ten czas nie interweniował w tej sprawi i nie zgłaszał sprzeciwu co do tego faktu zamieszkiwania. Aby przejąć nieruchomość przez zasiedzenie musi znajdować się ona przez trzydzieści lat we formalnym nią władaniu. Chodzi o nieruchomości opuszczone, którymi nikt przez te trzydzieści lat się nie interesował, a w których ktoś w tym czasie zamieszkiwał. Po tym okresie czasu można żądać prawa własności do tej nieruchomości, które musi być formalnie uznane. Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie jest mało popularne, ze względu na długi czas do tego konieczny.