Rzeczoznawca majątkowy a jego rola w rynku nieruchomościami

Aby ustalić właściwe ceny rynkowe oraz reguły kształtowania ich korzysta się z porad fachowca. Jest nim rzeczoznawca majątkowy. Wiarygodność rzeczoznawca nabywa podczas toku edukacji, która jest długa i złożona. Wyedukowany rzeczoznawca posiada wiedzę z dziedziny prawa majątkowego, zarządzania oraz wyceny nieruchomościami oraz przedmiotami trwale z nią związanymi. Do jego podstawowych obowiązków należy przede wszystkim określenie ceny nieruchomości, określa prawa nieruchomości, w tym prawa rzeczowe oraz zobowiązujące. Zajmuje się także oszacowaniem finansowym szkód. Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do określenia wysokości wartości finansowej nieruchomości kształtowanej według cen panujących na rynku, w przypadku wyrządzenia szkód określa tzw. wartość odtworzeniową. Jest także istotny w ocenie sytuacji hipotecznej. O poradę zgłaszać mogą się inwestorzy, którzy np. chcą zająć się przebudową lub rozbudowa starego osiedla. W tym celu zajmuje się stworzeniem kosztorysu dotyczącego planu odtworzenia budowli według określonego planu inwestycyjnego. Rzeczoznawca zajmuje się także odtworzeniami kosztów zalesienia, upraw rolnych, obiektów mających znaczenie kulturowe. Działalność rzeczoznawcy majątkowego jest szeroka. Może on okazać się pomocny i potrzebny nie tylko wielkim inwestorom i bankom ale także osobom indywidualnym.