Wydzierżawienie posiadanej nieruchomości

Ludzie posiadając nieruchomości, a więc różnego rodzaju grunty oraz budynki i budowle na nich się znajdujące, mogą z nimi dokonywać różnych rzeczy. Mogą prowadzić na swoich terenach działalność gospodarczą, mogą też po prostu na nich mieszkać. Zdarza się też tak, że ludzie nie mają pomysłu na zagospodarowanie swoich terenów i zostawiają je odłogiem. Grunty wówczas zarastają coraz wyższą zielenią, czekając na lepsze czasy. Ludzie mogą też swoje tereny wydzierżawić innym osobom. Wydzierżawienie polega na czasowym przeniesieniu praw do władania daną nieruchomością, na rzecz innej osoby lub podmiotu prawnego. Dzierżawa nieruchomości zazwyczaj dokonywana jest na wiele lat, dlatego, że wówczas jest najbardziej opłacalna dla obu stron transakcji. Oczywiście osoba, która pragnie wydzierżawić od kogoś nieruchomość terenową, musi płacić za to określone opłaty formalnemu właścicielowi gruntów. Dzierżawa i jej zasady określone są na gruncie polskiego prawa, a konkretnie sprecyzowane są w kodeksie cywilnym. Kodeks cywilny stanowi więc, że dzierżawiący nie może zmienić przeznaczenia danego gruntu. Jeśli zatem dana osoba dzierżawi nieruchomość rolną, to taka nieruchomość musi nią pozostać. Nie można dokonywać przekształcenia gospodarczego na dzierżawionych gruntach. Umowa dzierżawy może być zerwana, jeśli osoba dzierżawiąca świadomie dokonuje szkód na użytkowanym terenie.