Zawód agenta nieruchomości

Kim właściwie jest pośrednik na rynku nieruchomości, zwany powszechnie agentem nieruchomości? Są to osoby przygotowane do zawodu poprzez cykle szkoleń, między innymi z zakresu prawa nieruchomości, wyceny nieruchomości czy też mediacji. Te elementy wiedzy są elementarne w branży pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Pracownik tego segmentu musi być objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC, co w znacznym stopniu podnosi jego wiarygodność, a co jeszcze ważniejsze, chroni klienta przed ewentualnością strat. Ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez działanie bądź zaniechanie pośrednika. Jeśli taka sytuacja będzie miała rzeczywiście miejsce, klient dla którego pośrednik pracował będzie miał możliwość otrzymać odszkodowanie. Lokalni pośrednicy często przynależą do regionalnych stowarzyszeń, a te skupiają się w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Organizacja ta ma za zadanie zadbać o przestrzeganie standardów jakości wykonywanych przez pośredników usług, a także stoi na straży etyki zawodowej oraz zajmuje się dbałością o kształcenie i podnoszenie kwalifikacje zawodowych pośredników nieruchomości. Obowiązujące w zawodzie i branży standardy są ustalane w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i gospodarki mieszkaniowej.

[Głosów:1    Średnia:4/5]