Dom punktem integracji rodziny

Własna przestrzeń mieszkalna stanowi bardzo ważne element życia rodzinnego. Nie jest istotne, czy dane mieszkaniu lub dom jest nasza własnością, czy stanowi wynajęte lokum. Ważna jest atmosfera oraz organizacja życia rodzinnego. w Tm jednym miejscu spotykają się bowiem wszyscy członkowie danej rodziny. W ciągu dnia każdy realizuje swoje zadania i obowiązki. Zdecydowaną większość dnia spędzamy zatem poza domem. Spotykamy się w nim popołudniami albo wieczorami. Jest to czas na dokonanie różnorodnych czynności domowych oraz wspólne spędzenie czasu. Jest to również czas na zabawy i rozmowy w gronie rodzinnym. Przestrzeń mieszkalna stanowi zatem doskonałe rozwiązanie zachowania takich wspólnych chwil. W mieszkaniach albo innych obiektach mieszkalnych spędzamy noce. Jest to bezpieczny i pewny sposób na spokojny sen. Nie musimy obawiać się żadnych zagrożeń zewnętrznych, a i temperatury, czy opady atmosferyczne nie dosięgną nas we wnętrzach domu. dom jest zatem nie tylko miejsce własnej realizacji siebie na gruncie rodzinnym. Jest to również konieczność warunkująca nasze życie i postępowanie. w związku z tym wszyscy starają się o pozyskanie własnego lokum. Czasami są to mniejsze mieszkania w blokach, czy wieżowcach, a czasami rozbudowane obiekty domków jednorodzinnych. Zadania jednak pozostają takie same.