Katastralny podatek od nieruchomości

W Polsce opodatkowane są różne dziedziny życia. Rządzący państwem cały czas szukają potencjalnych źródeł pozyskiwania środków finansowych aby zmniejszać deficyt państwa i dług publiczny. Dlatego opodatkowywane są stale nowe rodzaje działalności i czynności wykonywane na co dzień. W Polsce opodatkowane są także nieruchomości. Podstawą naliczenia wielkości podatku od posiadanej nieruchomości, jest w Polsce wielkość nieruchomości, mierzona w metrach kwadratowych, a przypadku nieruchomości rolnych i leśnych, mierzona w hektarach. Im większą posiada się nieruchomość, tym większy płaci się podatek. Jest to rozwiązanie nie do końca sprawiedliwe, dlatego też od wielu lat cały czas trwają prace pod zmianę przepisów. Planowane jest bowiem wprowadzenie w Polsce tak zwanego podatku katastralnego. Podatek katastralny to podatek, w którym podstawą opodatkowania danej nieruchomości nie jest jej powierzchnia mierzona w metrach kwadratowych lub w hektarach. W przypadku takiego podatku, wielkość należności państwowej zależna byłaby od wartości danej nieruchomości. Jest to rozwiązani bardzo logiczne i zdroworozsądkowe, gdyż wiadomo, że większą wartość ma dom urządzony w bardzo dobrym stylu i z dobrych materiałów niż wykończony źle, z odpadającymi ścianami, ale mający większą powierzchnię. Prawo powinno być właśnie zdroworozsądkowe.