Księga wieczysta nieruchomości

Podstawowym dokumentem prawidłowego funkcjonowania rynku nieruchomościami jest księga wieczysta. To zbiór informacji dotyczących podstawowych cech nieruchomości. Określa jej rodzaj i przeznaczenie, tzn. określa czy jest to grunt rolny, dom, mieszkanie. W precyzyjny sposób opisuje położenie geograficzne, powierzchnię użytkową oraz właściciela. Ważną informacją dla osoby chcącej zakupić daną nieruchomość jest prowadzenie ewentualnego postępowania egzekucyjnego, poziom zadłużenia. Przed dokonaniem zakupu warto zapoznać się z treścią księgi wieczystej przedmiotu zakupu. Istotną cechą ksiąg wieczystych jest ich jawność oraz możliwość publicznego dostępu. Chcąc zatem sprawdzić dane dotyczące nieruchomości, która nas interesuje bez problemu powinniśmy zostać dopuszczeni do księgi wieczystej, w które znajduje się zapis. Rozwój medializacji dokumentów spowodował, że część ksiąg wieczystych jest dostępna przez internet. Należy jednak zachować ostrożność, gdyż elektroniczna wersja ksiąg wieczystych może zawierać błędy natury technicznej. Księga wieczysta składa się z czterech działów: 1.oznaczenie nieruchomości oraz spis praw związanych własnością, 2.własność, 3.prawa, roszczenia i ograniczenia, 4.obciążenia nieruchomości (wartość, waluta, rodzaj obciążenia). Zapoznanie się z tymi szczegółowymi informacjami da ogólny zarys wiedzy osobie zainteresowanej konkretną nieruchomością.