Kształtowanie się rynku nieruchomościami

Od wieków ludzie kupują i sprzedają. Na tym polega tworzenie gospodarki rynkowej. Elementy towarzyszące przy dokonaniu transakcji kupna-sprzedaży tworzą zasady rynkowe, dotyczące selekcji nabywców i sprzedawców, poziom cen, wzrost lub spadek popytu i sprzedaży. Te same reguły rządzą rynkiem nieruchomościami. Przez lata się zmieniał, powiększał, zaczął obejmować coraz szerszy krąg nieruchomości. Jego rozwój związany jest przede wszystkim z możliwościami, jakie dają nowe inwestycje. Dotyczyć mogą one budowy zupełnie nowych budynków użytkowych oraz renowacji i przebudowy starych. Rynek inwestycyjny dba zatem o konsumentów, ale także o wizualizację miast i wsi. Tam, gdzie rynek nieruchomościami dynamicznie się rozwija nie spotkamy starych, sypiących się kamienic. Stare budynki wyłączane są z eksploatacji do momentu całkowitego jego odnowienia. Poziom nakładu finansowego w konkretnej inwestycji wpływa na kształtowanie się cen na rynku nieruchomościami. Dotyczy to zarówno rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Znaczny rozwój inwestycji zanotowano po przyłączeniu się do państw należących do Unii Europejskiej. Rok 2004 był rokiem obfitującym w tworzenie i realizację nowych, kosztownych projektów, które były współfinansowane właśnie przez Unię Europejską. Każdy rozwój łączy sytuacje zwyżkowe oraz spadkowe. Taką właściwość zauważyć można na rynku nieruchomościami. Po 2004 roku na rynku zanotowano wzrost cen nieruchomości, po 2008 roku zastój, obecnie jesteśmy świadkami spadku cen mieszkań i domów.