Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomości są wymagającą sprawą. Należy zapoznać się często skomplikowanym regułami oraz zasadami ich nabywania, przekształcania czy przeniesienia prawa własnościowego. Ważnym dokumentem jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy on przede wszystkim przeznaczenia terenu oraz ewentualnej zabudowy czy innego rodzaju możliwość zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten uchwalany jest przez Radę Gminy lub Radę Miasta, na której nieruchomość się znajduje. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczególnie ważny jest dla inwestorów. Plan ten dokładnie podaje co wolno zrobić na danym gruncie, a czego nie wolno. Dzięki temu inwestor wie, w jaki sposób stworzyć plan zagospodarowania czyli zabudowy terenu. Plan dotyczący zagospodarowania przestrzennego zbudowany jest z dwóch części. Pierwsza jest częścią opisową stanowiącą treść uchwały. Druga część zawarta jest w formie graficznej i obejmuje rysunki techniczne. Dokument ten określa dokładnie następujące kwestie: jaki obszar terenu można zabudować, jakiej wielkości oraz wysokości może być budynek, przeznaczenie budynku – czy będzie to budynek wyłącznie mieszkalny czy usługowy, określa położenie działki. W przypadku, gdy działka znajduje się na obszarze chronionym bądź narażonym na zalanie przez wodę można nie otrzymać zezwolenia na realizację zaplanowanej inwestycji.