Miejskie ogrody botaniczne

Miasto musi zapewnić swoim obywatelom tereny, w których mogą oni wypocząć i poczuć się przyjemnie. Tereny te uwzględniane są w miejskich planach zagospodarowania przestrzennego. Taki miejscami są na przykład parki, umieszczane zazwyczaj w centrach miast. Parki stanowią centrum spotkania młodzieży oraz rodziców dziećmi. Oprócz parków w miastach wyznaczane są także tereny pod inne nieruchomości, a mianowicie grunty pod ogrody botaniczne. Ogrody botaniczne nie znajdują się na ogół w centrach miast, lecz na ich obrzeżach, gdyż w ogrodach botanicznych umieszczane są rzadko rosnące gatunki roślin, drzew czy krzewów, delikatne i nieodporne na zanieczyszczenia. Z powodu konieczności utrzymania tego typu przybytków, co generuje duże koszty, wejście do ogrodów botanicznych, inaczej niż przypadku parków, obwarowane jest na ogół koniecznością wniesienia niewielkiej opłaty. W ogrodach botanicznych organizowane są często sesje fotograficzne osób, które zawarły związek małżeński, gdyż w otoczeniu zieleni każdy lubi się fotografować i zazwyczaj dobrze wychodzi na takich zdjęciach. W ogrodach botanicznych często spotykają się także osoby zakochane, gdyż w takich ogrodach jest zazwyczaj mniej ludzi niż w parkach, co sprzyja intymnej atmosferze. Właścicielami ogrodów botanicznych często są miejskie placówki oświatowe, na przykład uczelnie wyższe.