Mieszkanie i praca

Ze względu na duży rozwój przedsiębiorczości w naszym kraju, często dochodzi do sytuacji, kiedy siedzibą jednoosobowej firmy jest jej własne mieszkanie. Jest to sytuacja wygodna dla przedsiębiorcy, ponieważ minimalizuje niepotrzebne koszty. Nie wszystkie nieruchomości nadają się jednak na owocne połączenie funkcji mieszkaniowej i zawodowej. Jeśli dana firma do funkcjonowania wymaga niewielkiego biura ze stanowiskiem komputerowym, to spokojnie zmieścić się może ona w nawet niewielkim mieszkaniu. Nie trzeba wtedy nawet wydzielać osobnego pokoju, wystarczy wyodrębniony kącik z biurkiem, przeznaczony na działalność zawodową przedsiębiorcy. Sprawa komplikuje się jednak z czasem i wzrostem liczby dokumentów, poszerzeniem działalności gospodarczej oraz koniecznością spotkań z klientami i współpracownikami. Konieczne jest wówczas wydzielenie osobnego pokoju w nieruchomości i przystosowanie go do pełnienia funkcji profesjonalnego biura. W takim pokoju powinno znajdować się nie tylko biurko z komputerem i innymi urządzeniami biurowymi, ale również stół konferencyjny, kilka krzeseł lub foteli dla klientów, regały na segregatory z dokumentami… Często zdarza się więc, że jednoosobowa firma, która rozpoczęła działalność w niewielkim mieszkaniu, po pewnym czasie działania zmuszona jest do poszukiwania większej przestrzeni biurowej.