Nieruchomość z licytacji komorniczej

Ceny nowych mieszkań, domów czy gruntów są bardzo wysokie. Wobec tego nie każdy człowiek może sobie na nie pozwolić. Bank, określając zdolność kredytową danej osoby, bierze pod uwagę wiele czynników: wartość wynagrodzenia, konieczność spłaty rat na poczet wcześniejszych zadłużeń, a często również posiadanie dzieci. Niektórzy nie są w stanie sprostać przedstawionym wymaganiom, a co za tym idzie, nie uzyskają pożyczki na zakup nieruchomości w interesującej ich wysokości. Przy braku możliwości zakupu mieszkania na rynku pierwotnym, warto zastanowić się nad obserwacją pojawiających się licytacji komorniczych. To tańszy sposób na zdobycie własnego lokum czy ziemi, na której w dalszym etapie można wybudować dom. Wiadomości o nowych budynkach czy gruntach, które można kupić w niższej cenie, są podawane do informacji publicznej, każdy również może wziąć udział w licytacji. Przetargi na nieruchomości i inne dobra materialne odbywają się według ścisłej procedury oraz w obecności sędziego, który czuwa nad poprawnym przebiegiem aukcji. Warunki licytacji są dostępne w Internecie na portalach komorniczych, wobec czego każdy może się odpowiednio przygotować oraz zgromadzić niezbędne środki finansowe. Serwisy podają również wyznaczone terminy oraz godziny, w których dany przetarg się odbędzie. Warto wobec tego sprawdzać te dane, aby mieć możliwość zakupu mieszkania w satysfakcjonującej cenie.