Nieruchomości i grunty rolne

Rodzajów nieruchomości według polskiego prawa budowlanego jest kilka rodzajów. Mogą to być nieruchomości leśne, nieruchomości gruntowe. Mogą to być również nieruchomości rolne. Nieruchomości rolne jak sama nazwa wskazuje, mogą być przeznaczone pod uprawę określonych warzyw. Służą więc osobom zajmującym się rolnictwem, czyli rolnikom. Rolnicy na terenach rolnych, sadzą różnego rodzaju warzywa, które wykorzystują potem w różnym celu. Mogą te warzywa spożywać na własny użytek, mogą również te warzywa sprzedawać z dużym zyskiem. Aby sprzedawać uprawiane warzywa, jak na przykład ziemniaki, kapustę lub pomidory, potrzeba dość rozległych terenów pod ich uprawę, gdyż aby dobrze na nich zarobić trzeba wyprodukować i sprzedać je w dużych ilościach. W przeciwnym wypadku było by to nieopłacalne. Na gruntach rolnych można nie tylko sadzić kapustę czy pomidory, ale też na przykład uprawiać różne rodzaje zbóż, jak proso czy żyto, które także można sprzedawać. Rolnicy czerpią dochody nie tylko ze sprzedaży warzyw, owoców lub prosa, żyta czy jęczmienia. Rolnicy hodują także zwierzęta, jak na przykład krowy czy świnie. Nieruchomości rolne także służą celom hodowlanym, gdyż jest to ważna część rolniczej działalności. Na gruntach rolnych można jedynie wykonywać czynności rolnicze, a także stawiać na nich budynki służące rolniczej działalności.