Nieruchomości i tereny gruntowe

Nieruchomościami na gruncie polskiego prawa, nie są jedynie mieszkania w domach i w blokach, lecz tych nieruchomości jest wiele rodzajów. Aby wybudować dom, w którym można mieszkać, spędzać miło czas samemu lub w gronie rodzinnym i przyjacielskim, należy nie tylko posiadać odpowiednie środki finansowe, lecz spełnić przede wszystkim inny warunek podstawowy. Mianowicie należy posiadać teren pod budowę tego typu budynku architektonicznego. Tereny bod budowę domów jednorodzinnych, to właśnie nieruchomości gruntowe. Termin nieruchomości gruntowych sprecyzowany jest w polskim prawie. Jego wyjaśnienie znajduje się w kodeksie cywilnym i w kilku innych ustawach. Najkrócej rzecz ujmując, stwierdzić można iż nieruchomościami gruntowymi są tereny przeznaczone pod inwestycje budowlane. Na nieruchomościach gruntowych nie można sadzić drzew owocowych ani wykonywać innych czynności, można na nich jedynie wybudować obiekt dużej lub małej architektury. Można jeszcze ewentualnie dokonać przekształcenia swojego terenu i wówczas takie grunty mogą posłużyć w innym celu niż budowlany. Tego typu przekształcenie wymaga jednak odwiedzenia określonych organów państwowych, załatwienia mnóstwa papierkowych spraw, co zajmuje dużo czasu i kosztuje czasem trochę pieniędzy. Jeśli jednak jest to konieczne, to należy to wykonać.