Nieruchomości i tereny leśne

Nieruchomościami na gruncie polskiego prawa, czyli według kodeksu cywilnego i ustawy o prawie budowlanym nie są jedynie mieszkania i domy. Nieruchomościami są także tereny leśne. Las to obszar na ziemi, w którym przeważają drzewa określonego rodzaju, zależnie od rodzaju lasu i terenu, na którym się znajdują, a także strefy klimatycznej. W Polsce są to najczęściej lasy iglaste lub lasy liściaste. Są to także sady owocowe, w których ludzie sadzą drzewa aby zebrać z nich potem obfity plon, w postaci smacznych owoców. Tego typu sady również są nieruchomościami leśnymi, podpadającymi pod odpowiednie ustawy. Sady owocowe sadzi się po to, by zebrane z nich owoce sprzedać potem z dużym zyskiem, a więc czerpie się z nich dochód, prowadzi się działalność gospodarczą, którą należy opodatkować aby wszystko odbywało się zgodnie z prawem. Ludzie nabywają nieruchomości leśne nie tylko po to by sadzić na tych terenach drzewa owocowe, które można potem zjeść i sprzedać. Ludzie nabywają też tego typu tereny, po to żeby móc odzyskiwać z nich drzewo. Drzewo służy do wielu celów, można nim opalać mieszkanie, można też wykorzystywać je przemysłowo, na przykład do produkcji papieru. Papier jest wykorzystywany codziennie, przy wielu czynnościach, sprzedaż drewna do jego wyprodukowania jest więc dobrym interesem.