Nieruchomości pod powierzchniami wód

Większość nabywanych przez ludzi terenów na świecie, znajduje się nad poziomem mórz, gdyż na powierzchni Ziemi panują optymalne warunki do rozwoju ludzi i innych organizmów zamieszkujących tą planetę. Jednakże nieruchomości mogą znajdować się także pod powierzchniami wód, jeśli w ten sposób odpowiednie osoby je zagospodarują. Przede wszystkim należy posiadać prawa do akwenu wodnego. Posiadając taki akt własności można na swoim podwodnym terenie wykonywać różnego rodzaju inwestycje. W Japonii coraz popularniejsze są na przykład podwodne hotele. Aby wybudować tego typu hotele, potrzeba ogromnej ilości środków finansowych, potrzebnych na wykonanie inwestycji. Woda nie jest bowiem naturalnym środowiskiem człowieka, nawet pomimo tego, że często mówi się, iż życie przyszło z wody. Do wybudowania podwodnych hoteli należy zastosować najnowocześniejsze technologie, aby tego rodzaju budynek był wytrzymały i bezpieczny dla jego mieszkańców. Podwodne hotele w Japonii buduje się w niewielkich odległościach od brzegu oraz na niewielkich głębokościach, ze względu na panujące pod wodą ciśnienie. Im większa jest głębokość, tym większe jest bowiem ciśnienie panujące pod wodą. Z powodu dużych kosztów inwestycji, ceny w podwodnych hotelach także są wysokie i na zamieszkanie w nich stać jedynie bardzo bogate osoby.