Plan zagospodarowania przestrzennego

Każde miasto na świecie musi posiadać swój plan zagospodarowania przestrzennego. Plan ten zakłada konieczność istnienia określonych rodzajów budynków i budowli, dla dobra mieszkańców danego miasta. Plan ten zakłada również czy dane budynki i budowle należy powiększyć oraz jak wiele miejsca w mieście zostało już wykorzystane i ile wolnej przestrzeni miejskiej pozostało. Plan zagospodarowania przestrzennego musi zatem uwzględniać istnienie różnego rodzaju budynków użyteczności publicznej, które mogą mieć różne cele. Budynki i budowle nie stawiają bowiem tylko prywatni mieszkańcy, ale powstają one też z inicjatywy władz danego miasta lub gminy. Budynki publiczne służące wszystkim mieszkańcom, są wykonywane z pieniędzy posiadanych przez władze gminne i miastowe, choć pochodzą one w dużej mierze z podatków płaconych przez wszystkich pracujących obywateli. Miejski plan zagospodarowania przestrzennego określa również warunki budowy różnego rodzaju budynków w danych miejscach. W planie tym wyznaczane są niekiedy strefy ochronne wobec różnego rodzaju miejsc, wokół których nie można niczego wybudować. Tak jest na przykład z miejscami pamięci, jak tereny po byłych obozach koncentracyjnych, czy z cmentarzami. Wokół tych miejsc wyznaczane są zazwyczaj kilkusetmetrowe strefy, gdzie nie można prowadzić żądnej działalności gospodarczej.