Podpisywanie aktu notarialnego

Akt notarialny to dokument wystawiany przede wszystkim przy sprzedaży nieruchomości. Bez względu na to czy jest to dom, mieszkanie czy lokal taki dokument musi zaistnieć. Wykonuje się go u notariusza za odpowiednią opłatą. Każdy sam musi znaleźć notariusza u którego dokona takiego wystawienia. Odbywa się to bardzo uroczyście, ponieważ po sporządzeniu dokumentu notariusz wzywa zainteresowanych do siebie. Odczytuje on na głos sporządzone pismo i wtedy oczekuje na werdykt. Zdarzają się przeciwnicy którzy wnoszą odpowiednie poprawki. Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań wówczas akt notarialny zostaje podpisany. Oryginał zostaje skopiowany ponieważ wiele osób i organów urzędowych otrzymuje jeden egzemplarz. Za uzyskanie u notariusza aktu notarialnego należy się opłata. Są to kwoty w granicach dwóch tysięcy złotych. Na dokument ten należy czekać czasami nawet kilka tygodni. W akcie notarialnym zawarte są podstawowe informacje o transakcji sprzedaży. Można tam wyczytać dane sprzedawcy, kupującego, rodzaj i ilość nieruchomości oraz cena sprzedaży. Jeśli są potrzebne dodatkowe informacje to notariusz również je umieszcza. Akt notarialny podpisany uzyskuje prawną moc co oznacza że wszelkie zmiany dokonywać może tylko odpowiedni organ państwowy. Za każdym razem kiedy dochodzi do sprzedaży nieruchomości taki akt musi być sporządzony.