Preferencyjne kredyty mieszkaniowe

Dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci od połowy dwa tysiące trzynastego roku będą mogły złożyć wniosek o otrzymanie kredytów mieszkaniowych na preferencyjnych warunkach. Dopłaty będą przeznaczone dla osób, które w dniu złożenia wniosku nie przekroczyły trzydziestego piątego roku. Poza tym z takiego programu pomocowego będą mogły być zrealizowane tylko i wyłącznie mieszkania na rynku pierwotnym, nieprzekraczające swoją powierzchnią siedemdziesięciu pięciu metrów kwadratowych. Nowy program pomocowy ma nosić nazwę mieszkanie dla młodych, poprzedni, który swoje działanie zakończył w grudniu dwa tysiące dwunastego roku rodzina na swoim dawał możliwość uzyskania dopłaty także na budowę i zakup domu jednorodzinnego. Trzeba również zauważyć, że w poprzednim programie pomoc była wypłacana w formie comiesięcznych wpływów na konto, nowy program natomiast przewiduje jednorazową pomoc. W przypadku narodzi dziecka w ciągu roku od wprowadzenia się do nowego mieszkania, państwo wypłaci kolejne pięć procent dopłaty. Program ma na celu nie tylko poprawienie sytuacji na rynku mieszkaniowym, lecz również ma wesprzeć politykę prorodzinną. Z ostatniego programu pomocowego skorzystało wiele setek rodzin, nowy program na jeszcze lepszych warunkach przyciągnie zapewne jeszcze więcej chętnych.