Przed zakupem mieszkania

Każdy, kto kupował kiedyś mieszkanie zdaje sobie sprawę z tego jak wiele towarzyszy tej czynności spraw formalnych. Wiele umów porozumień oraz wszelkich innych sytuacji, które stają przed kupującym i którym kupujący musi sprostać. Oczywiście jest kilka spraw, które należy przypilnować przed podpisaniem ostatecznych umów. Pierwszą i podstawową jest zweryfikowanie osoby, od której chcemy kupić mieszkanie. W tym celu najlepiej poprosić o dowód osobisty i spisać sobie najważniejsze dane, ta, aby w przypadku oszustwa mieć, kogo skarżyć. Drugą bardzo ważną kwestią jest ustalenie czy sprzedający jest jedyną osobą, która posiada prawa do lokalu i decydowania o tym, w jaki sposób ma on być używany. W przeciwnym wypadku po zakupie może dojść do ujawnienia się kolejnej osoby posiadającej do lokalu jakieś prawa. W takim przypadku trzeba wkroczyć na drogę sądową i dochodzić swoich praw za pośrednictwem państwa. Jest to długotrwałe i bardzo kosztowne wyjście z sytuacji spornej. Trzecim elementem, jaki na pewno trzeba sprawdzić przed zakupem i podpisaniem aktu notarialnego jest hipoteka. Należy poprosić od właściciela numer hipoteki, który na pewno posiada i za pomocą Internetu sprawdzić w szybki sposób, jaki jest jej stan. Zazwyczaj chodzi o wszelkiego rodzaju kredyty zaciągane pod hipotekę. Jeżeli napotkamy, na jakie długo to należy się bardzo mocno zastanowić czy warto robić interesy z człowiekiem, który zataja tak ważną informację tylko po to by sprzedać należące do niego mieszkanie. Jeżeli wykonamy te wszystkie kroki to z pewnością uda się kupić mieszkanie bez szwanku.