Różne rodzaje nieruchomości

Pojęcie nieruchomości kojarzy się najczęściej zwykłym ludziom z budynkami mieszkalnymi, mieszkaniami własnościowymi, domkami lub z blokami. Jednak pojęcie nieruchomości jest terminem dość szerokim i obejmuje różne rodzaje własności terenowej. Pojęcie nieruchomości znaleźć można między innymi w kodeksie cywilnym, gdzie jest sprecyzowane. Zawiera go też ustawa o prawie budowlanym, gdzie również jest wyjaśnione. Nieruchomościami są nie tylko budynki mieszkalne, mieszkania w bloku, w domku, mieszkania własnościowe. Nieruchomościami są także grunty rolne, grunty leśne, tereny pod wynajem lokalu, tereny pod budynki i budowle. Budynki i budowle nie są tym samym. Budynek według polskiego prawa, jest obiektem architektury posiadającym dach i ściany, może to być zwykły dom mieszkalny. Budowla zaś to obiekt architektury, który nie musi mieć dachu, może to być na przykład lotnisko lub most. Nieruchomości dotyczą tego wszystkiego, są zatem pojęciem rozbudowanym, dotyczą bowiem zarówno obiektów małej i dużej architektury. W obręb tego pojęcia wchodzą też tereny działkowe, zarówno przeznaczone pod budowę jak i wydzielone w innym niż budowlanym celu. Należy więc zapoznać się z przepisami, zwłaszcza z kodeksem cywilnym i z ustawą o prawie budowlanym, zanim zacznie się posługiwać tym terminem na co dzień.