Rynek nieruchomości mieszkalnych

Jedną z najlepszych lokat naszego kapitału jest obecnie bez cienia wątpliwości rynek nieruchomości. Tak, jak nieruchomości mieszkalne są w cenie, taka sama sytuacja jest w kwestii nieruchomości niemieszkalnych. Jeśli chodzi o rynek nieruchomości mieszkalnych można w jego obrębie wyróżnić dwa segmenty, mianowicie pierwotny rynek nieruchomości i rynek wtórny nieruchomości. Na rynku pierwotnym działa obecnie kilka tysięcy podmiotów gospodarczych. Swoje produkty oferują firmy deweloperskie i spółdzielnie mieszkaniowe działające na tym rynku. Działalność każdej z tych grup podmiotów określają odpowiednie regulacje prawne. Innemu uregulowaniu całkowicie oddzielnemu podlegają deweloperzy, a innemu spółdzielnie mieszkaniowe. Natomiast na rynku wtórnym można kupić tylko nieruchomości z drugiej ręki. Zakup takiej nieruchomości mieszkalnej z drugiej ręki wiąże się między innymi z opłaceniem dwuprocentowego podatku od czynności cywilno-prawnych. Na rynek pierwotny nieruchomości nie zostały nałożone takie obwarowania podatkowe. Firmy deweloperskie i spółdzielnie mieszkaniowe są określane na rynku nieruchomości mianem inwestorów, to im najwięcej zawdzięcza ten segment gospodarki, bez ich wsparcia nie byłby możliwy rozwój tej potężnej gałęzi gospodarki. By stale się rynek nieruchomości rozwijał wprowadzane są różnego rodzaju programy wspierające.